Nyheter
Från BLUES till PUNK
En musikhistorisk föreläsning av Ingemar Dunker
Läs mer  2018-03-14
Extra årsmöte IK Argo den 27:e mars
Utvalnäs Församlingshus kl 19
Läs mer  2018-03-08
Dags för gympa/MAQ tis och torsdagar
start 30:e jan kl 18.30 i Utvalnäs Församlingshus
Läs mer  2018-01-28
Upprop om material till bokprojektet
Norrlandet – Från fiskareboställen och sommarnöjen till stadsdel i Gävle
Läs mer  2017-10-07

       Välkommen alla boende på Norrlandet, i Bönan, Utvalnäs och Harkskär 

 

     

  Grannsamverkan på Norrlandet

  

  Anslagstavla på Facebook

  

  Gävle Kommun - Översiktsplan år 2030
     

  Gävle Kommun - Projekt Norrlandet

     

  Aktuellt om VA-Norrlandet

     

  Busstrafiken på Norrlandet

     

  Träffpunkt norrlandet

     

  Träffpunkter för seniorer

       Information om norrlandet.se
    

 

  

 

 

    

 ______________________________________________________________

Grannsamverkan

 

 

  Grannsamverkan på Norrlandet
Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet.

Minimikrav för Grannsamverkan

Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

Om du är bortrest
Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

Värdesaker
Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på
www.samverkanmotbrott.se

 

 Vid pågående brott
  Ring 112

  Tips till Polisen
  Ring 114 14

Vid vilka tillfällen ringer man 114 14 alternativt 112?

Kontaktombud på Norrlandet.  Läs mer>

  
 
Fr.o.m mars 2015 finns en sluten grupp på Facebook, Grannsamverkan Norrlandet.
Den är till för er som vill samverka och få tips och idéer från andra på Norrlandet.

 

Välkommen till Grannsamverkan – en effektiv brottsförebyggande metod.

 

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

Gävle Kommun

 

 

  Gävle Kommun - Projekt Norrlandet
Norrlandet är ett stort utvecklingsområde för Gävle. En långsiktigt hållbar utveckling av Norrlandet ställer krav på en grundläggande infrastruktur. Kommunalt vatten och avlopp, markbunden el, fiber, strandpromenader, säkra utfarter med mera utgör grunden för bättre miljö och hälsoskydd, robusthet och uthållighet, möjligheter till mervärden och utveckling.
Läs mer>

 

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

Gävle Kommun 2030

 

 

  Gävle Kommun - Översiktsplan Gävle Kommun år 2030
Översiktsplan Gävle kommun anger strategier och riktlinjer för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunens mark- och vattenområden år 2030 med utblick mot år 2050.
Vill du vara med och påverka hur den utvecklingen ska se ut?

 

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

GastrikeVatten

 

 

  Aktuellt om VA-Norrlande

 

Vatten och avlopp på Norrlandet   www.gastrikevatten.se/norrlandet


 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

X-trafik

 

 

  Busstrafiken på Norrlandet

Läs mer>

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

Träffpunkt

 

 

  Träffpunkt norrlandet

Sociala träffpunkter för daglediga. Vi planerar att ta upp sociala träffpunkter igen på torsdagar på Böna Café. Varje förening tar ansvar för ett möte.
 

Först ut var Harkskärsföreningen den 6 april.
Bo Ulfhielm, arkeolog vid Länsmuseet, kom och berättade om boken
”Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland”.

Den 4 maj var det dags för nästa Träffpunkt.
Birgitta Lundblad berättade om sina böcker och
gjorde en jämförelse mellan Villastaden och Norrlandet.
Denna gång ansvarade Böna Hembygdsförening.

 

IK Argo samt Trygghetsboendet LindEnge planerar att genomföra två träffpunkter under hösten.


Välkommen till Böna Café mellan 12.30 - 14.30 !
                 Föreläsningen startar 13.00
                     Fika finns att köpa

 

 

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

traffpunkterSeniorer

 

 

  Träffpunkter för seniorer

Träffpunkter för seniorer är öppna för alla seniorer i Gävle kommun. De är en plats för gemenskap. Här får du möjlighet att lära känna andra, träffas kring gemensamma intressen och hitta på saker tillsammans. Läs mer>

 

 

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

 

norrlandet

 

 

  Information om norrlandet.se
Föreningen är en öppen ideell förening till för att underlätta för boende på Norrlandet i Gävle att påverka livet och utvecklingen i området samt att underlätta kommunikationen med exempelvis andra privata och offentliga aktörer.


Stadgar

Protokoll 2017
17 januari

 

 

 <Tillbaka>

__________________________________________________________

 

Vädret Bönan

Sponsorer:
Vill du synas här ?
info@norrlandet.se