Nyheter
Vall-Britas Stuga
vid Böna sand har fått sitt namn efter en färgstark kvinna som bodde i stugan
Läs mer  2021-09-21

       Välkommen alla boende på Norrlandet, i Bönan, Utvalnäs och Harkskär  

 

      

  Får du vårt utskick . . .

     

  Grannsamverkan på Norrlandet

  

  Anslagstavla på Facebook
      Händer på Norrlandet
     

  Gävle Kommun - Norrlandets kustled

     

  Aktuellt om VA-Norrlandet

     

  Busstrafiken på Norrlandet

     

  Träffpunkt norrlandet

     

  Träffpunkter för seniorer

       Information om norrlandet.se
        Broschyr "Om krisen eller kriget kommer" 

 

  

 

 

    

 ______________________________________________________________

Grannsamverkan

 

 

  Grannsamverkan på Norrlandet
Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet.

Minimikrav för Grannsamverkan

Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

Om du är bortrest
Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

Värdesaker
Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på
www.samverkanmotbrott.se

 

 Vid pågående brott
  Ring 112

  Tips till Polisen
  Ring 114 14

Vid vilka tillfällen ringer man 114 14 alternativt 112?

Kontaktombud på Norrlandet.

  
 
Fr.o.m mars 2015 finns en sluten grupp på Facebook, Grannsamverkan Norrlandet.
Den är till för er som vill samverka och få tips och idéer från andra på Norrlandet.

 

Välkommen till Grannsamverkan – en effektiv brottsförebyggande metod.

 

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

Gävle Kommun

 

 

  Gävle Kommun - Norrlandets kustled

En ny vandringsled, Norrlandets kustled, anläggs mellan Engeltofta och Marskärsudde,
en sträcka på cirka 20 kilometer.
Läs mer>

 

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

HanderNorrlandet

 

 

  Händer på Norrlandet 

 

Gävle Camping erbjuder

  • Minigolf,
  • Roddbåtar,
  • Trampbåtar,
  • Kajaker,
  • StandUp Paddleboard,
  • Ponnyridning och mycket mer.

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

GastrikeVatten

 

 

  Aktuellt om VA-Norrlande

 

Vatten och avlopp på Norrlandet   www.gastrikevatten.se


 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

X-trafik

 

 

  Busstrafiken på Norrlandet

Läs mer>

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

Träffpunkt

 

 

  Träffpunkt norrlandet

Sociala träffpunkter för daglediga. Vi planerar att ta upp sociala träffpunkter igen
till hösten på Böna Café. Varje förening tar ansvar för ett möte. 


Välkommen till Böna Café mellan 12.30 - 14.30 !
                 Föreläsningen startar 13.00
                     Fika finns att köpa

 

 

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

traffpunkterSeniorer

 

 

  Träffpunkter för seniorer

Träffpunkter för seniorer är öppna för alla seniorer i Gävle kommun. De är en plats för gemenskap. Här får du möjlighet att lära känna andra, träffas kring gemensamma intressen och hitta på saker tillsammans. Läs mer>

 

 

 

 <Tillbaka>

______________________________________________________________

 

norrlandet

 

 

  Information om norrlandet.se
Föreningen är en öppen ideell förening till för att underlätta för boende på Norrlandet i Gävle att påverka livet och utvecklingen i området samt att underlätta kommunikationen med exempelvis andra privata och offentliga aktörer.


Stadgar


 

 

 <Tillbaka>

__________________________________________________________

 

 

 

 

 

utskick

 

 

 <Tillbaka>

 

 

 

 

 

 

Vädret Bönan

Sponsorer:
Vill du synas här ?
info@norrlandet.se