Nyheter
Upprop om material till bokprojektet
Norrlandet – Från fiskareboställen och sommarnöjen till stadsdel i Gävle
Läs mer  2017-10-07
Nu drar IK Argo igång höstens gympa och Maq
Tisdagen den 29/8 kl 18:30 gympa och torsdag den 31/8 kl 18:30 kör vi Maq
Läs mer  2017-08-15
Trygghetsboende LindEnge i Engesberg kan nu äntligen bli verklighet!
Detaljplanen för Engesberg har vunnit laga kraft!
Läs mer  2016-12-21
Trygghetsboende LindEnge i Engesberg kan nu äntligen bli verklighet!
Detaljplanen för Engesberg har vunnit laga kraft!
Genom avgörande i Mark o Miljööverdomstolen är nu detaljplanen för Engesberg gällande. Det innebär att LindEnge stödförening och LindEnge kooperativa hyresrättsförening kan fortsätta arbetet med att förverkliga LindEnge trygghetsboende i Engesberg.

Vädret Bönan

Sponsorer:
Vill du synas här ?
info@norrlandet.se