Nyheter
BHF Midsommarfirande Böna Sand kl 14.00
kl 10.00 klär vi stången ...
Läs mer  2017-06-15
Midsommarfirande på Argoplanen, Utvalnäs
Vi klär stången kl10 och dansar runt stången kl16
Läs mer  2017-05-29
Trygghetsboende LindEnge i Engesberg kan nu äntligen bli verklighet!
Detaljplanen för Engesberg har vunnit laga kraft!
Läs mer  2016-12-21
Bok om Norrlandet
En efterfrågan finns idag om en samlad bok med Norrlandets utveckling, beskrivning av ett antal hus och deras byggherrar, verksamheter mm.
Läs mer  2016-08-08
Bok om Norrlandet
En efterfrågan finns idag om en samlad bok med Norrlandets utveckling, beskrivning av ett antal hus och deras byggherrar, verksamheter mm.

Norrlandet är inte bara intressant för boende utan också i ett vidare perspektiv.
En projektgrupp har därför bildats som ska samla in material och ta fram en
samlad bok med Norrlandets utveckling, beskrivning av ett antal hus och deras byggherrar, verksamheter mm.


I närområdet av många svenska städer finns sommarvillor, men få städer har lika många bevarade byggnader i ett sammanhängande område som Gävle. Med sin unika karaktär är det fortfarande möjligt att följa hela områdets utveckling från äldre tiders borgarjordar med vretar och fäbodar via 1700-talets och det tidiga 1800-talets mer herrgårdsliknande lantställen till det sena 1800-talets stora, friliggande sommarvillor och slutligen 1900-talets sommarstugor. Som speciell karaktär finns den före detta fiskarehamnen Bönan med kapell, tullstation, fyr- och lotsplats.

Idag ingår sträckan nedanför vägen mellan Kullsand och Utvalnäs i riksintresse för kulturmiljövården (X 802). Områdets hela historiska bredd ingår: fäbodar, fiskarebebyggelse, lantgårdar, sommarvillor, sommarstugor och Bönans samhälle med lotsstation och fyrplats. Kustvattnen utanför Norrlandet utgör riksintresse för yrkesfisket.

 

Genom fastighetsägare och andra boende representerar området också en del av Gävles handels- och industrihistoria.

Uppgifter om Gävles äldre landställen återfinns främst i kartmaterial med tillhörande handlingar samt i jordeböcker från 1700- och 1800-talen, i stadsingenjörskontorets akter och i magistratsprotokoll. Norrlandets utveckling och bebyggelse finns beskriven i flera inventeringar och utredningar från Gävle kommun och Länsmuseet Gävleborg. Kerstin Olerud har i en trebetygsuppsats i konstvetenskap beskrivit några av sommarvillorna, men också utveckling och kommunikationer. Många äldre foton finns i Kommunarkivet och i Länsmuseets arkiv. Dessutom har Arkiv Gävleborg material från flera föreningar, som ägt sommarhus på Norrlandet. Troligtvis finns också många privata foton och annat privat material.
 

 

Syfte:
att med foton och skriftlig information dokumentera ett antal befintliga byggnader, men också några av de som inte längre finns kvar. Ägarfamiljer och deras sommarliv utgör också en del av dokumentationen. Materialet beräknas vara klart för tryckning hösten 2018.

 

Projektgrupp:

Lars Berglund,
Ann-Marie Björk,
Birgitta Ericsson,
Linda Seitola
Gunnarson,
Birgitta Lundblad,
Per Mattsson,
Lennart Nordström,
Kerstin Olerud
,
Lars-Ove Sunemo och
Rurik Löfmark

varav tre är åretruntboende och två sommarboende på Norrlandet.

 

 

 

 

Vädret Bönan

Sponsorer:
Vill du synas här ?
info@norrlandet.se