Nyheter
Upprop om material till bokprojektet
Norrlandet – Från fiskareboställen och sommarnöjen till stadsdel i Gävle
Läs mer  2017-10-07
Nu drar IK Argo igång höstens gympa och Maq
Tisdagen den 29/8 kl 18:30 gympa och torsdag den 31/8 kl 18:30 kör vi Maq
Läs mer  2017-08-15
Trygghetsboende LindEnge i Engesberg kan nu äntligen bli verklighet!
Detaljplanen för Engesberg har vunnit laga kraft!
Läs mer  2016-12-21
Upprop om material till bokprojektet
Norrlandet – Från fiskareboställen och sommarnöjen till stadsdel i Gävle

I slutet av 1800-talet utvecklades en ny sommarnöjeskultur, där välbärgade familjer
under några sommarmånader drog ut till kusten med barn och tjänstefolk, för att leva
ett mer avkopplande och sundare liv. Stora sommarvillor uppfördes i närområdet av
många svenska städer, men få städer har lika många bevarade byggnader i ett samman-
hängande område som Gävle. Med sin unika karaktär är det fortfarande möjligt att följa
hela områdets utveckling från äldre tiders borgarjordar med vretar och fäbodar via
1700-talets och det tidiga 1800-talets mer herrgårdsliknande lantställen till det sena
1800-talets stora, friliggande sommarvillor och slutligen 1900-talets sommarstugor.
Som speciell karaktär finns den före detta fiskarehamnen Bönan med kapell, tullstation,
fyr- och lotsplats.

Insamlandet av material har tillsammans med intervjuer pågått av en arbetsgrupp under
år 2017. På grund av de omfattande och snabba förändringar, som under senare år genomförts och pågår inom området, känns det angeläget med en närmare dokumentation.

Arbetet är avgränsat till sträckan Avan – Grubban, som också ingår i riksintresse för kulturmiljövården (X 802).

En planerad bok beräknas innehålla utvecklingen från fiskareboställen och sommar-
nöjen till en stadsdel i Gävle samt omfatta ett 60-tal exempel på sommarvillor.
Dessutom berättar boende om sommarlivet under olika tidsperioder. Materialet omfattar
också några byggherrar och andra ägare med sina företag samt arkitekter, byggmästare
och konstnärer.

 

Har Du något material att bidra med, såsom berättelser, foton  samt
uppgifter om konstverk exempelvis av Pelle Swedlund

kontakta
    Birgitta Lundblad,
    mail 
utkiken10@gmail.com
    tel    073-8002664

före den 30/11 2017.

Lisse-Lotte Danielsons foto.

Enligt Länsmuséet har huset i rubrikbilden adressen Bönavägen 230 (Bönan 17, stadsäga 268),
och är ett reprofoto av ett privat vykort.

Vädret Bönan

Sponsorer:
Vill du synas här ?
info@norrlandet.se