Nyheter
Den 21/3 2019 kommer Ingemar Dunker
med vänner till Bygdegården för att spelar och berättar om när Beatles kom till Sverige
Läs mer  2018-11-06
Årsmöte onsd den 20 febr Harkskärs vägsamf
Årsmöte i Harkskärs samfällighetsförening

Den 20 februari kl 18:30 hålls årsmöte i för Harkskärs (väg)samfällighetsförening.

Mötet äger rum i Utvalnäs församlingshem.

Handlingar inför mötet läggs ut på föreningens sida under Norrlandet.se.

Ev kan någon information ges om samrådet gällande den föreslagna detaljplanen.

Välkokmna!

Vädret Bönan

Sponsorer:
Vill du synas här ?
info@norrlandet.se